918kisspd.com Terma dan Syarat

Terma dan Syarat Pendaftaran

Semua Ahli Berdaftar Baru dari 918kisspd.com hanya terhad kepada 1 (satu) akaun terbuka percuma untuk setiap individu, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP sahaja.
Satu orang hanya layak mendapat 1 akaun berdaftar dengan 918kisspd.com sahaja.
Sekiranya 918kisspd.com menemui ahli yang memanipulasi pelbagai akaun, wakil 918kisspd.com mempunyai hak untuk mengeluarkan semua kredit dari akaun ahli.
Jika ahli menghadapi akaun tidak dapat memasuki masalah atau terlupa kata laluan, sila hubungi perkhidmatan pelanggan 24/7 kami.

Terma & Syarat Bonus atau Promosi
Semua Tawaran / Promosi / Bonus dari 918kisspd.com hanya untuk ahli 918kisspd.com yang mendaftar dengan butir-butir tulen seperti nombor telefon, butiran bank, nombor telefon.
Jika ahli memberikan butiran penipuan, 918kisspd.com mempunyai hak untuk mengeluarkan semua kredit dari akaun ahli.
Mana-mana pertaruhan yang diletakkan di dua pihak yang bertentangan, pertaruhan dan membatalkan pertaruhan tidak akan diambil ke dalam pengiraan untuk apa-apa keperluan rollover.

918kisspd memegang hak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.
Semua Terma & Syarat 918kisspd.com (T & C) dan Peraturan terpakai.

Terma & Syarat Perbankan
918kisspd.com berhak untuk kredit baki akaun anda selepas Pengesahan Deposit diterima.
Sila simpan Resit Bank atau nombor rujukan urus niaga yang mungkin kami minta sebagai bukti pemindahan.
Kami akan mengkreditkan baki akaun anda dalam masa 10 minit selepas pengesahan.
Sebagai langkah untuk mencegah penipuan, cek deposit tidak akan diterima.

Terma & Syarat Pengeluaran
Semua butiran pelanggan tidak akan bocor untuk kegunaan pihak ke-3.
Ahli perlu memasukkan sekurang-kurangnya 1 butiran bank untuk meminta tujuan pengeluaran.
Untuk keselamatan anda, kami berhak untuk menolak pengeluaran ahli semasa proses Pengesahan sekiranya terdapat sebarang percanggahan dalam maklumat yang diberikan.
Jika anda mempunyai keraguan, sila hubungi sokongan pelanggan kami untuk penjelasan lanjut.
918kisspd.com memegang hak untuk memegang pengeluaran anda jika akaun anda disiasat untuk aktiviti penipuan.
918kisspd.com menempah hak ABSOLUTE untuk mengurangkan had taruhan pelanggan yang disyaki dalam keadaan taruhan yang tidak normal atau tidak biasa atau penggunaan kecerdasan buatan (bot) yang sebenarnya tanpa notis terlebih dahulu.